Referenties

Appartement Den Haag

Toepassing  : Jumpax® CP met Parmafloor® en 6mm bloktapis

Oppervlak   : 250 m²

In het appartement lag een oude Rowi vloer. Deze is vervangen door een degelijk systeem. Op de bestaande zandcementvloer zijn Parmafloor® platen gelegd. Op deze vlakke houtvezelplaat is Jumpax® CP gemonteerd. Deze combinatie zorgt voor een contactgeluidreductie van ΔL lin 10 dB.

Op de Jumpax® CP is een triplex plaat verlijmd en geniet. Hierop is een houten tapisvloer verlijmd in blokpatroon.

Het werk is uitgevoerd door Parketmeester Bergen op Zoom