Al meer dan 40 jaar is Unifloor B.V. te Deventer marktleider in Nederland

FSC label

FSC (Forest Stewardship Council) is het eerste internationale keurmerk met strenge eisen voor duurzaam en sociaal bosbeheer, gesteund door overheden, bedrijven en milieuorganisaties.

FSC-producten zoals hout, papier en karton zijn als product van verantwoord bosbeheer een onuitputtelijke grondstof. Het is dus van nature een circulair materiaal en onderdeel van de zogenaamde biologische kringloop. Dit in tegenstelling tot materialen als beton, kunststof en metalen die, geproduceerd uit primaire grondstoffen, in voorraad eindig zijn.

Meer duurzaam hout toepassen in onze projecten en producten. Daarmee werken we actief aan het in stand houden van bossen wereldwijd. Bovendien benutten we alle kansen voor een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

FSC-certificering is ook een instrument tegen ontbossing. Een FSC-bos mag namelijk niet worden omgezet in een soja- of palmolieplantage, of eindigen als veeteelt- of mijnbouwgebied. Als we kiezen voor FSC-producten kunnen de bossen goed worden beheerd en blijven het gezonde bossen. Het resultaat? Op dit moment is meer dan 200 miljoen hectare bos wereldwijd FSC-gecertificeerd. Dit is vergelijkbaar met vijftig keer de oppervlakte van Nederland!

Unifloor B.V. hecht veel waarde aan het feit dat alle houtachtige grondstoffen die men gebruikt voor haar ondervloeren uit bossen worden gehaald die door middel van verantwoord bosbeheer behouden kunnen blijven. Om die reden heeft Unifloor B.V. ervoor gekozen om vrijwel alle producten waarin hout verwerkt is, te kunnen leveren met een FSC label.