Al meer dan 40 jaar is Unifloor B.V. te Deventer marktleider in Nederland

Belangrijke mededeling COVID-19 / Corona

Deventer, 24 maart 2020

Geachte klant,

We staan voor een onzekere tijd, een tijd waarin ongekende maatregelen warden afgekondigd door de overheid en waarbij de berichtgeving in vlot tempo volgt. Unifloor volgt deze berichtgeving op de voet, alsmede de richtlijnen die door het RIVM zijn opgesteld. Uiteraard proberen we te allen tijde de levering en service te bieden zoals u gewend bent van ons. Echter willen we u wel informeren over een aantal zaken, die mogelijk van invloed zijn (of warden) op de continuïteit van leveringen.

Producten en productie
Unifloor volgt de richtlijnen van het RIVM op en laat haar medewerkers zoveel mogelijk thuis werken. Met een beperkte kantoorbezetting kunnen we al onze klanten blijven voorzien van producten. Er is nu nog voldoende voorraad en er zijn tevens voldoende grondstoffen. We blijven met een iets aangepaste bezetting door produceren, zo lang dit gezondheid technisch kan en mag.

Transport
Unifloor merkt wel de nodige consequenties ten aanzien van de transportcapaciteit. Deze sector kent uitval en bovendien wordt extra capaciteit gevraagd door bedrijven die extra voorraad aanleggen. Daarnaast kunnen we geen invloed uitoefenen op lokale (internationale) maatregelen van overheidswege, aangaande het wegtransport. We staan nauw in contact met onze transportpartners en zullen u op de hoogte stellen als een levering onverhoopt vertraging oploopt.

Wij monitoren de situatie van dag tot dag en nemen waar nodig de opgelegde, dan wel gepaste maatregelen. Zodra er iets in onze situatie verandert, zullen we dit u laten weten.

lndien u vragen heeft kunt u uiteraard terecht bij mij persoonlijk of bij onze medewerkers op de Backoffice.

De Backoffice staat voor u klaar, zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 17.00 uur. 
• Karel Nieuwenhuis I Tel. 0570-855533 I E-mail k.nieuwenhuis@unifloor.nl
• Roy Lammen I Tel. 0570- 855533 I E-mail r.lammen@unifloor.nl

Namens mijzelf en al mijn collega's bij Unifloor wensen wij u veel succes toe voor de komende periode. Zorg goed voor uzelf en de mensen in uw omgeving. 

Met vriendelijke groet,
Willem-Jan Candel
Algemeen directeur