Al meer dan 40 jaar is Unifloor B.V. te Deventer marktleider in Nederland

Consument - Geluidsoverlast, een serieus probleem.

Consument

Thuiswerken hoort bij het nieuwe normaal sinds het Covid-19 virus zijn intrede deed. Meer mensen werken thuis en steeds meer werkgevers besluiten dat ook de komende maanden thuis gewerkt moet worden. Niet eerder zijn er zoveel mensen tegelijk thuis geweest. Ervaart u wel eens geluidsoverlast? Verbaast het u, dat burenoverlast in het lijstje van geluidsoverlast op nummer twee staat, vlak na verkeersoverlast en weet u dat geluidsoverlast tot flinke problemen kan leiden, zelfs tot fikse gezondheidsklachten? Een niet te onderschatten probleem dus.

Het is dan ook een logisch gevolg dat er een geluidskeurmerk bestaat dat is uitgegeven door de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG). Ook VVE’s hebben richtlijnen opgesteld met betrekking tot geluidshinder. Unifloor laat al haar vloeren testen bij onafhankelijke instanties en heeft zelfs een eigen meetlaboratorium om het optimale geluidsreductieresultaat uit haar vloeren te halen.
De NSG, die dit jaar 50 jaar bestaat, heeft in de jaren negentig vastgesteld dat met bedekkingen op vloeren de contactgeluidisolatie van betonvloeren met 10 dB moet verbeteren om de kans op hinderlijke overlast wezenlijk te verkleinen. Inmiddels is die 10 dB-eis algemeen bekend en gangbaar in huurcontracten en huishoudelijke reglementen.

Over het onderwerp geluidsreductie bestaan bij niet-deskundigen veel misverstanden.
Een belangrijke factor die daarbij een rol speelt, is dat op de verpakking van veel ondervloeren en vloerbedekkingen verschillende Europese maatstaven voor (de reductie van) contactgeluid worden gebruikt. In Nederland is de gangbare maatstaf 10 dB ΔLlin terwijl in Europa de waarde ΔLw 21 dB voor hetzelfde ondervloer product gehanteerd wordt. Verschillende cijfers, hetzelfde resultaat maar vaak zo geïnterpreteerd dat de één lager is dan de ander. Bovendien zijn deze cijfers verschillend voor betonvloeren en houten basisvloeren. Daarnaast vergt een vloerbedekking op een verend opgelegde zwevende dekvloer, die sinds 2003 worden toegepast vanwege de aanscherping van de bouwbesluit-eisen, een andere aanpak. Belangrijke zaken om te weten alvorens een goed advies uit te kunnen brengen aan uw klanten.

Bedrijven die gebruik maken van het keurmerk worden door de NSG gecontroleerd op basis van het vereiste onderzoeksrapport. Het keurmerk is vijf jaar geldig. Daarna zal het product opnieuw moeten worden getest in een erkend akoestisch laboratorium. Bij de aanschaf van een ondervloerproduct hoeven consumenten slechts te letten op het NSG geluidkeurmerk. Bij elk keurmerk is een recent meetrapport voorhanden zodat de consument kan aantonen dat zij voldoet aan de eisen uit hun reglement.

De expertise van Unifloor B.V. ligt juist bij geluidsreductie. Wij zijn dan ook de enige ontwikkelaar van ondervloeren in Nederland die voor elke soort vloerbedekking een akoestische oplossing aanbiedt. Met ruim 35 actuele NSG certificaten kunt u uw klanten van het juiste advies voorzien over welke ondervloer geschikt is onder de gewenste vloerbedekking. Naast PVC klik en kliklaminaat biedt Unifloor ook oplossingen voor bijvoorbeeld linoleum, verlijmde PVC en zelfs lamelparket. Bovendien beschikt Unifloor B.V. sinds januari 2020 over een eigen akoestisch meetlaboratorium waarbij continue onderzoek wordt verricht naar verdere uitbreiding of andere innovatieve mogelijkheden van geluidsreducerende oplossingen op houten draagvloeren en zwevende dekvloer constructies.

Laat u voorlichten door de technische adviseurs van Unifloor om er zeker van te zijn dat geluidsoverlast tot een absoluut minimum wordt beperkt, zodat uw klant voldoet aan alle richtlijnen en zo het woongenot van uw klant wordt vergroot én van diens buren.