Al meer dan 40 jaar is Unifloor B.V. te Deventer marktleider in Nederland

Consument - NTA sterren in nieuwe label NSG

Een nieuwe aanduiding met sterren moet de consument meer duidelijkheid gaan geven over de geluidisolatie van ondervloeren. De sterren zijn opgenomen in de nieuwe labels van NSG, naast de bekende 10 dB aanduiding. Unifloor heeft inmiddels negen producten voorzien van deze nieuwe NSG-labels.

De sterrenclassificatie komt voort uit een NTA - Nederlandse Technische Afspraak - die marktpartijen twee jaar geleden hebben vastgesteld. Deze NTA 5098, uitgegeven door NEN, schrijft voor hoe de geluidisolatie gemeten moet worden en duidt de behaalde prestatie aan op een schaal van 1 tot 5 sterren. Drie sterren staat gelijk aan het 10 dB keurmerk van de Nederlandse Stichting Geluidhinder NSG.

Verschil in aanduidingen
De behoefte aan dit sterrensysteem werd vooral ingegeven door de onduidelijkheid die er is voor de consument. Die kent niet het verschil tussen het in Duitsland gebruikelijke ΔLw en in Nederland meer gangbare ΔLlin. Beide aanduidingen komen in de praktijk voor op productomschrijvingen. Tussen beide waarden zit echter 11 dB verschil. Daardoor is 21 dB ΔLw gelijk aan 10 dB ΔLlin. De consument ziet echter alleen de getallen en denkt dan dat bijvoorbeeld een 17 dB ΔLw beter is dan een 10 dB ΔLlin.

NSG heeft in zijn nieuwe labels nu ook het sterrensysteem van NTA opgenomen. Dat is een eerste stap in de introductie van dit sterrensysteem. Wil dit een succes worden, dan zullen bijvoorbeeld ook VvE’s hun reglementen hierop moeten aanpassen en drie sterren als eis gaan stellen voor ondervloeren onder harde vloerbedekking in appartementen.

TNO- en TÜV-label
De norm van 10 dB contactgeluidreductie is overigens gebaseerd op de prestaties van tapijt, zoals dat vroeger gebruikelijk was als vloerbedekking. De NSG wilde met deze norm zorgen dat het contactgeluid niet toe zou nemen door de toepassing van harde vloerbedekking. In eerste instantie werd die geluidisolatie gemeten en gecertificeerd door TNO. Het TNO-label werd later overgenomen door TÜV Rheinland. Dat is echter een commerciële organisatie. NSG, waar het consumentenbelang voorop staat, hanteert daarom een eigen label.

Vijf jaar NSG
Unifloor laat zijn ondervloeren labellen door de onafhankelijke NSG. Het testrapport waarop de labelling is gebaseerd, mag niet ouder zijn dan vijf jaar. Na die vijf jaar worden de producten opnieuw getest door een geaccrediteerd meetinstituut. Unifloor heeft onlangs negen producten opnieuw laten testen.

De volgende producten van Unifloor zijn nu opnieuw voorzien van het NGS-keurmerk 10 dB en van de nieuwe drie sterren NTA:
Jumpax HD – Linoleum 2-3mm
Marathon Dual – verend vinyl 3-5mm
Marathon Dual – pvc klik 4-7mm
Jumpax Classic – linoleum 2-3mm
Jumpax Classic – pvc klik 4-7mm
Marathon Super – verend vinyl 3-5mm
Jumpax Heat Isolator – linoleum 2-3mm
Soundkiller – lamelparket 12-16mm
Soundkiller – duoplank 14-18mm