Al meer dan 40 jaar is Unifloor B.V. te Deventer marktleider in Nederland

Renovatie & Bouw - Van levendig pakhuis naar een stil appartementencomplex

Door het tekort aan nieuwbouw, de krapte op de woningmarkt en de leegstand van veel winkelpanden in de binnensteden worden steeds meer van die winkelpanden gerenoveerd tot appartementen. Maar hoe kan voorkomen worden dat het enorm gehorig is in vaak een oud pand en in sommige gevallen de nieuwe bewoners last van elkaar gaan krijgen?

In het centrum van Deventer is een voormalig pakhuis geheel gerenoveerd tot appartementencomplex. Het pakhuis heeft houten draagvloeren en de uitdaging was om het contactgeluid zoveel mogelijk te reduceren. Jumpax® CP wordt veel toegepast bij renovaties waar de vloerconstructies aangepast moeten worden aan de huidige normen en hoge eisen ten aanzien van brandklassen en contactgeluidreductie worden gesteld.

Toen onze technisch adviseur Robert van Leeuwen werd benaderd, werd al snel duidelijk dat een reductie van contactgeluid (bijvoorbeeld het loopgeluid van je bovenburen of het schuiven van meubilair) een vereiste was voor de kopers van het pand. Een tweetal broers hadden het pakhuis gekocht om te laten renoveren en daarna te verhuren als woningen. Het pand, een voormalig winkelpand, moest omgebouwd worden naar appartementen. Om contactgeluid te reduceren is het van groot belang om de vloer zo stijf en star mogelijk te maken, zodat de dreun uit de vloer gehaald wordt. Het advies van Robert van Leeuwen luidde dan ook om eerst de bestaande vloeren te voorzien van een Multiplexplaat van 18 mm. Vervolgens is gekozen voor de speciale onderlaag Greenfloor® in combinatie met Jumpax® CP. Juist nu was het de kunst om de juiste massa veer verhouding te vinden, waarvoor deze producten uitermate geschikt zijn. De combinatie is namelijk slechts 15 mm dik, brandvertragend van bovenaf en het reduceert maar liefst 11 dB contactgeluid op een houten draagvloer.

Jumpax® CP heeft een hoge weerstand tegen mechanische beschadigingen, vlakt een vloer perfect uit en is nagenoeg ongevoelig voor inwerking van vocht. Verschillende vloerbedekkingen zijn erop te verwerken, zoals vinyl, linoleum en PVC stroken. Bij de verwerking van verende vloerbedekking moet eerst een dunne egalisatielaag aangebracht worden. Afhankelijk van de toepassing wordt Jumpax® CP gecombineerd met verschillende onderlagen (Ecopearls®, Redupax® of Greenfloor®). Wanneer een vloer moet voldoen aan de huidige normen en hoge eisen wat betreft de brandklassen (Bfl-s1) en contactgeluidreductie, is Jumpax® CP de oplossing voor op houten draagvloeren en kunt u een perfecte vloer opleveren.

Heeft u een renovatieproject, waarbij u voor een uitdaging staat met de vloer? Neem dan contact op met onze technisch adviseurs, zij kunnen u adviseren welke producten geschikt zijn voor de verschillende toepassingen.

Er zijn in totaal 4 appartementen gemaakt in het pand met een totale oppervlakte van 288 m2.